Español   Francais   English

Michel Wattremez

Arta romanului la Ionel Teodoreanu 

în La Medeleni (1925-1927)     

Domeniu: litere

Disciplină: studii române

Universitate: Universitatea din Provence, Franța

Data susținerii: 16.02.1995

Juriu

Dl J.-C. BOUVIER, profesor, Universitatea din Provence, președinte

Dl Valeriu RUSU, conferențiar abilitat, Universitatea din Provence, director

Dl Cicerone POGHIRC, profesor, Universitatea din Bochum (Germania), raportor

Dl Eugen SIMION, profesor, Universitatea din București, raportor

Dl Georges TAVERDET, profesor, Universitatea din Dijon (Franța), raportor

Pagini: 510

Volume: 2

Referințe bibliografice: 108

Acces la teza  

Cuvinte-chei în românește:

România

Teodoreanu, Ionel

Roman

Récit spéculaire

Imagine

Copilărie

Roman de formație

Bildungsroman

Rezumat 

Clasificat de către critica română ca romancierul copilăriei, Teodoreanu ilustrează în La Medeleni formula occidentală a romanului-fluviu, având personaje cu caractere diferențiate, exploatând posibilitatea infinită a actelor de vorbire. Artistul este un maestro al dialogului și al scenei, al contrapunctului și al recitativului, care adoptează o scriere pe viu, în armonie totală cu sistemul de reprezentare al unei vârste mai evocată decât descrisă. Dând coherență unei povestiri fragmentate și discontinue, figuralitatea devorantă a Medelenilor vizează să atingă senzația inefabilă, și deschide unei scrieri oscilând  între suferință și voluptate o perspectivă amețitoare evocând estetica barocă. Romanul lui Teodoreanu se supune mai degrabă regulilor povestirii inițiatice decât legilor Bildungsroman-ului, revelându-și modernitatea extraordinară prin caracterul autoreferențial, dimensiunea speculară, compunerea digresivă, oferind un exemplu perfect de desființare a genurilor și de dezagregare a epicului în panlirism.

Michel WATTREMEZ

 

Accueil / Home